Gói cước 3G Mobifone

Gói cước 3G Mobifone rất đa dạng, có những gói 3G giá rẻ nhưng dung lượng thấp, có những gói dung lượng cao nhưng giá lại rất cao, quý khách hãy chọn cho mình gói cước phù hợp nhất và tiết kiệm nhất.

Gói cước MIU Mobifone:

Tên gói Dung lượng Giá cước Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
MIU 3.8 GB 70.000 đ DA4 MIU gửi 9084
MIU90 5.5 GB 90.000 đ DA4 MIU90 gửi 9084
BMIU 16.5 GB 200.000 đ DA4 BMIU gửi 9084
3MIU 12 GB 210.000 đ DA4 3MIU gửi 9084
6MIU 27 GB 420.000 đ DA4 6MIU gửi 9084

Gói cước internet Mobifone:

Tên gói Dung lượng Giá cước Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
M10 50 MB 10.000 đ DA4 M10 gửi 9084
M25 150 MB 25.000 đ DA4 M25 gửi 9084
M50 450 MB 50.000 đ DA4 M50 gửi 9084
M70 3.8 GB 70.000 đ DA4 M70 gửi 9084
M90 5.5 GB 90.000 đ DA4 M90 gửi 9084
M120 8.8 GB 120.000 đ DA4 M120 gửi 9084
M200 16.5 GB 200.000 đ DA4 M200 gửi 9084

Gói cước C90:

Tên gói Dung lượng Giá cước Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
C90 60 GB 90.000 đ DA4 C90 gửi 9084
C90N 120 GB 90.000 đ DA4 C90N gửi 9084

Gói cước Fast Connect của Mobifone:

Tên gói Dung lượng Giá cước Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
F70 3.8 G 70.000 đ DA4 F70 gửi 9084
F90 5.5 GB 90.000 đ DA4 F90 gửi 9084
F120 16.5 GB 120.000 đ DA4 F120 gửi 9084
F150 2 GB 150.000 đ DA4 F150 gửi 9084
F200 3 GB 200.000 đ DA4 F200 gửi 9084
F500 4 GB 500.000 đ DA4 F500 gửi 9084

Gói cước đặc biệt của Mobifone:

Tên gói Dung lượng Giá cước Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
THAGA5 100 GB 50.000 đ DA4 THAGA5 gửi 9084
CB3 2.3 GB 30.000 đ DA4 CB3 gửi 9084
CB5 5 GB 50.000 đ DA4 CB5 gửi 9084
M79 4 GB 79.000 đ DA4 M79 gửi 9084